Sneek

Tuinreis

Afdeling:

Sneek

Datum:

29-06-2023


Kosten:

€ € 50,--

Kosten lid:

€ € 50,--

Locatie:

Noordoostpolder

We gaan met een bus richting Noordoostpolder waar we een aantal tuinen en een tuincentrum gaan bezoeken. Als afsluiting kan evenals in 2022 bij Van der Valk het diner worden gebruikt. Let wel: dit zit dit keer niet bij de prijs inbegrepen! Ieder rekent dit zelf af. Voor het bespreken zouden we het wel op prijs stellen dat dit bij de opgave wordt gemeld of je hier gebruik van wilt maken. We hebben geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden, doch hebben ook te maken met stijgende prijzen voor de bus (diesel), entree en lunch. De kosten bedragen € 50,00. Na opgave via een telefoontje of mailtje aan Bertha (06 44287212 / berthaflapper@live.nl) kan dit bedrag over worden gemaakt op de rekening van onze penningmeester (rekeningnummer NL49RABO0113401000).

Vertrek 09.00 uur bij Hotel van der Valk in Sneek, ongeveer 18.00 uur weer terug.

We zien jullie opgave graag tegemoet.

Bertha Flapper en Tineke Hendriksma