Sneek

Nieuws Tuinkeuringscommissie

Sneek, 25-05-2020

Het bestuur en de tuinkeuringscommissie van Groei en Bloei afdeling Sneek  hebben in goed overleg  besloten dat er in dit jaar geen tuinkeuringen gaan plaatsvinden.

Groei en Bloei afd.Sneek  heeft een rijke historie door al circa 35 jaar, ieder jaar alle tuinen van Sneek en de omliggende dorpen te keuren. Ja, u leest het goed, het is elke tuin die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Vaak zijn dit dat de voortuinen en /of zij tuinen van een woning.

Het doel is om de straten in stedelijke omgevingen te “vergroenen” om zo een beter aanzicht te krijgen. Naast het aanzicht is het ook  beter voor de leefbaarheid en natuurlijk voor het goed afvoeren en behouden van het regenwater.

Al jaren bepaald Groei en Bloei welke tuinen het mooiste van Sneek  en de omliggende dorpen zijn. Sneek en de dorpen zijn opgedeeld in 16 “wijken” waarbij in elke “wijk” maar liefst 3 prijzen worden uitgereikt.

“Het is in al die jaren  dat we de tuinkeuringen doen nog nooit voorgekomen dat we een jaar moeten overslaan maar de onzekerheid  en maatregelen i.v.m. Covid-19 laten het niet toe  dit jaar een gezellige ,ontspannen en informatieve  tuinkeurings avond  te houden"  aldus Groei en Bloeier en tuinkeurder  Hans van Wieren .
Op deze avond, die al weer een aantal jaren plaatsvind in het restaurant van Zorgcentrum Frittemahof, komen er meestal ongeveer 150 mensen bij elkaar voor het in ontvangst nemen van de prijzen, het krijgen van een stukje tuininformatie en het  kijken naar foto`s van andere prijswinnende tuinen .

Gezien de ontwikkelingen en de 1,5 meter regelgeving lijkt het ons niet verantwoord deze tuinkeuringen door te laten gaan. Groei en Bloei hoopt in 2021 de tuinkeuringen weer te kunnen oppakken.

Namens bestuur en commissie  Groei en Bloei Sneek,

Hans van Wieren

Bijgaande foto : Stadsprijs 2019 winnende tuin : Dr. Obe Postmastraat 23