Sneek

Korte, maar vruchtbare ALV

Afgelopen dinsdag wered de jaarlijkse ALV gehouden. Iets meer mensen dan vorig jaar waren aanwezig voor de vergadering. Penningmeester Bonsma leidde de vergadering, bij gebrek aan een voorzitter.

De agendapunten werden vlot afgetikt, er waren weinig tot geen vragen. De financien zijn gecontroleerd en goedbevonden en er werd een beetje afscheid genomen van Annie de Jong. Zij heeft besloten het iets rustiger aan te doen, maar is nog steeds beschikbaar voor verschillende activiteiten. Zij werd bedankt met een prachtige bos bloemen. Een nieuw algemeen bestuurslid werd voorgesteld en gekozen en er wordt nog gezocht naar een penningmeester. Tijdens de vergadering wordt er een aanbod gedaan door iemand die de functie wel wil overnemen. Er wordt uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om dit op een goede manier volgens de regels te laten verlopen. Als dit geregeld is, bestaat de mogelijkheid dat we ook weer een voorzitter hebben. Deze functie staat al een jaar of 4 open en niemand wil daar instappen. Nu toch een mogelijkheid, het Bestuur gaat uitzoeken hoe één en ander op de juiste wijze gestalte kan krijgen. Zij komen met een voorstel.

Na de vergadering was er een korte pauze en konden de niet-leden binnenkomen voor de lezing van Jan Dijkstra van Kwekerij en Kijktuin Aan de Dijk uit Oudeschip. Een interessante lezing met veel mooie plaatjes. In de pauze natuurlijk de gebruikelijke verloting met prachtige bloemstukjes en opgemaakte vazen met bloemen. Na afloop was er uiteraard nog volop gelegenheid om mooie stekjes te scoren. En iedereen ging tevreden weer naar huis.